Funkcia na výpočet
Vyplnte údaje.

Formát
Počet strán
      Formát strany vytváranej knihy
          Musí byť násobok 4


Výsledok
Líce
Rub
Pocet strán na stranu 2.
Jednostranná tlač.