„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde
Tlačenie knižiek z MS word
Problematika
Prečo je tlačenie kníh vlastne problém? Preto, lebo v základnej výbave MS Word neexistuje funkcia, ktorá by nám pomohla a všetko nachystala na tlačenie. Musíme si všetko vyrátať, nastaviť sami. Potrebujeme teda zoradiť a vytlačiť stránky tak, aby keď ich spojíme, vznikla kniha, ktorá má všetky strany v správnom poradí.


Čo vlastne vznikne
Tento návod Vám ukáže, ako vytlačiť knihy alebo čokoľvek podobné knihe čo má stránku formátu A5 alebo A6 využitím papiera formátu A4, domácej tlačiarne a MS Word.


Postup
Prvá vec ktorej si musíte byť vedomí je, že počet strán musí byť násobkom 4 to znamená 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ... Je to tak preto, lebo na jeden list A4 vytlačíte 4 strany A5 alebo 8 strán A6.

Ďalší krok je zoradenie strán. Samozrejme že ich nebudeme v MS Word kopírovať a prehadzovať. Na to som vytvoril funkciu, ktorá Vám všetko vyráta podľa zadania. Dostanete dva sledy čísel. Tie predstavujú čísla strán. Dva sú preto, lebo potrebujete vytlačiť najskôr líce a potom na opačnú stranu listov rub strany.

Nezabudnite, že list, ktorý vošiel ako prvý musí aj v druhom kole vojsť ako prvý a ten čo vošiel ako posledný musí tiež vojsť ako posledný. Jedine je rozdiel v tom, že musíte tlačiť na druhú stranu. Preto po vytlačení vrchných strán musíte všetky papiere samostatne otočiť aby ste zachovali poradie ale tlačili na opačnú stranu.

Nezabudnite všetko nastaviť tak, ako Vám to bude naznačené tu.